Top:  JEEP
  Jeep Cherokee ปี 1997
 ID#: 45931   Date posted: April 12, 2018;   Expire date: August 10, 2018;             131 visits
ประเภทรถ: SUV/MPV/WAGON  
ปีรถ: 1995-1999  
ราคา: 250,000  
ช่วงราคา: 100,000-300,000  
รายละเอียด:  ใช้วิ่งแค่ 140,000 km ทดลองขับได้เลย
 
ชื่อผู้ลงประกาศ: บุญถิ่น  
โทรศัพท์: 089 137 6053  

Contact e-mail: buntinkk@hotmail.com

Home Page:

 

Add this ad to favorite list

  Edit Ad